POLSKA 60+

Polska 60+

Według Rocznika Demograficznego z 2013r. w Polsce żyje ponad 8 milionów osób po 60 roku życia, co stanowi ok. 20% naszego społeczeństwa.

Wiek 60+ to w szczególności czas zaprzestania aktywności zawodowej – przejście na emeryturę. Oprócz zasłużonego, po latach pracy, odpoczynku, okres ten może być źródłem stresu i trudności w życiu codziennym. Poczucie odejścia na społeczny margines często towarzyszy osobom wchodzących w senioralny okres swojego życia. Dlatego tak ważnym jest aby aktywizować tę grupę Polaków. Doświadczenie życiowe i zawodowe seniorów jest bezcenne, a korzystać z niego powinny wszystkie młodsze pokolenia.

Nieocenioną wartością jest życie  zdrowiu, o czym osoby po 60. roku życia wiedzą najlepiej. Codzienna aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie na dłużej. Ćwiczenia pomagają w podtrzymaniu olimpijskiej formy – fizycznej, ale także psychicznej.