Aktywni60.pl

Zapraszamy do udziału w programie „Bądź w olimpijskiej formie”. Projekt to wieloletnie przedsięwzięcie, którego celem jest propagowanie aktywności fizycznej wśród grupy wiekowej 60+. Głównym ambasadorem programu jest wybitny polski sportowiec, mistrz olimpijski Władysław Kozakiewicz. Projekt realizowany jest w ramach „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013” oraz „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt kierujemy do wszystkich starszych osób w Polsce, które zainteresowane są utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej, po jej obniżeniu spowodowanym wiekiem lub chorobą. Zastosowane narzędzia informatyczne dają każdemu szansę skorzystania z propozycji zestawu ćwiczeń dostosowanego do wieku.

Nasz program zakłada zwiększenie motywowania seniorów poprzez skierowanie oferty współpracy bezpośrednio do organizacji działających na rzecz osób po 60 roku życia, zaś zachętą do udziału w programie jest bezpośredni udział mistrza olimpijskiego Władysława Kozakiewicza.

Bezpośrednia prezentacja ćwiczeń pod okiem naszego patrona, z udziałem seniorów, a nie wysportowanych statystów, pozwoli w wielu przypadkach na przełamanie zahamowań i oporów uczestników.