Liga aktywnego seniora

Liga aktywnego seniora

Na tym etapie programu Władysław Kozakiewicz będzie propagował organizowanie spotkań pomiędzy istniejącymi Klubami Aktywnego Seniora, na poziomie lokalnym, miasta, gminy. Idea Ligi opiera się na potrzebie urozmaicenia aktywności, element wymiany doświadczeń oraz spotkania innych ćwiczących powinny wzmacniać determinację Seniorów do uczestniczenia w programie.