Kluby aktywnego seniora

Kluby aktywnego seniora

W tej części programu Władysław Kozakiewicz będzie zachęcał do powstawania Klubów Aktywnego Seniora pod opieką byłych olimpijczyków i sportowców. Będą to nieformalne grupy Seniorów, których połączy chęć aktywnego spędzenia czasu na wspólnych ćwiczeniach, zgodnie z programem opracowanym przez Władysława Kozakiewicza.

Bazą do realizacji zajęć będą istniejące ośrodki sportowe i instytucje publiczne (domy kultury, hale sportowe, Orliki, kluby LZS). Współpraca z tymi placówkami odbywać się będzie na zasadzie wzajemnej wymiany korzyści: udostępnienie pomieszczeń na zajęcia za wolontariat Seniorów na rzecz placówek, z którymi Klub będzie współpracował.

Oprócz zestawu ćwiczeń, przygotowana zostanie baza placówek chętnych do współpracy z Seniorami.